Topic :   โภชนาการในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2    VIEW: 4134
28 / AUG / 2560  


โภชนาการสำหรับผู้เป็นเบาหวาน ชนิดที่ 2


     โรคเบาหวานชนิดที่ 2  คือ โรคเบาหวานที่เกิดจากภาวะ คือ อินซูลินร่วมกับความผิดปกติในการหลั่งอินสุลินของตับอ่อน ซึ่งเป็นโรคเบาหวานที่พบได้บ่อยที่สุด

การควบคุมอาหารสำหรับผู้เป็นเบาหวานมีวัตถุประสงค์เพื่อ
     -    ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงกับระดับปกติให้มากที่สุด ช่วยการเผาผลาญของคาร์โบไฮเดรต
     -    ควบคุมระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
     -    เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานมีภาวะโภชนาการที่ดี
     -    ควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสม
     -    ช่วยป้องกันและลดภาวะโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
     -    ช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพดีโดยการได้รับสารอาหารที่ร่างกายต้องการอย่างเหมาะสมและครบถ้วน   

โภชนบำบัดสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2

     เป้าหมายในการรักษาผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 มุ่งไปที่การควบคุมระดับน้ำตาล ไขมัน และความดันโลหิตสูง ในรายที่มีน้ำหนักตัวเกินควรลดน้ำหนักและการควบคุมปริมาณอาหาร จะช่วยให้การควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันดีขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผู้เป็นเบาหวานควรรับประทานอาหารสมดุลครบ 5 หมู่ และมีไขมันต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันอิ่มตัว  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่สามารถลดน้ำหนักได้ในปริมาณที่ต้องการ แต่การที่น้ำหนักลดลงบ้างจะช่วยให้ระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น

     การลดอาหารลงวันละ 250-500 แคลอรี จากที่รับประทานตามปกติ และเพิ่มการใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน จะช่วยให้ลดน้ำหนักได้พอสมควรและส่งผลให้ระดับน้ำตาลดีขึ้น การกระจายมื้ออาหารออกเป็นมื้อเล็กหลายมื้อ โดยเฉพาะสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในผู้เป็นเบาหวานประเภทที่ 2 นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับการออกกำลังกายสม่ำเสมอ จะช่วยให้เปลี่ยนพฤติกรรมได้ในระยะยาว ในกรณีที่พยายามออกกำลังกาย และเปลี่ยนนิสัยการบริโภคแล้ว ยังไม่สามารถควบคุมเบาหวานได้ จำเป็นจะต้องได้รับยาเบาหวานที่เหมาะสม


ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฟรี


กรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ