Topic :   เบาหวานขึ้นตา    VIEW: 3086
10 / MAY / 2561  


เบาหวานขึ้นตา พบ 1 ใน 5 ของผู้เป็นเบาหวาน

 

     ผู้ป่วยโรคเบาหวานชาวไทย ทุก 5 คน จะพบมีปัญหาการมองเห็นได้ 1 คน โดยทั่วไป ผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีโอกาสเสี่ยงตาบอดสูงกว่าคนปกติทั่วไปถึง 25 เท่าตัว หากไม่มีระบบการดูแลป้องกันโรคแทรกซ้อนทางสายตาในผู้ป่วยกลุ่มนี้

     เบาหวานขึ้นตา เป็นโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับจอประสาทตา เมื่อผู้ป่วยมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกตินานหลายปี จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดฝอยในจอประสาทตา มีเม็ดเลือด น้ำเหลืองและไขมันซึมออกมาในจอประสาทตา ทำให้จอประสาทตาบวม ขาดออกซิเจน หากปล่อยทิ้งไว้จะมีเลือดออก น้ำวุ้นตาขุ่นมัว จอประสาทตาลอก และทำให้ตาบอดในที่สุด 

     โอกาสการเกิดโรคเบาหวานขึ้นตาจะเป็นไปตามระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวาน เช่น เป็นโรคเบาหวานนาน 10 ปี มีโอกาสพบโรคเบาหวานขึ้นตาได้ประมาณ 10% เป็นนาน 15 ปี มีโอกาสพบโรคเบาหวานขึ้นตาได้ประมาณ 50% และถ้าป่วยนานถึง 25 ปี โอกาสพบโรคเบาหวานขึ้นตาจะเพิ่มเป็น 80-90%

     วิธีการป้องกันเดียวที่ทำได้ คือ ต้องรู้ก่อนที่จะมีปัญหา ซึ่งผู้ป่วยโรคเบาหวานควรเข้ารับการตรวจตาจากจักษุแพทย์อย่างละเอียด เพื่อลดความเสี่ยง โดยควรได้รับการตรวจครั้งแรกหลังจาก 5 ปีที่พบว่าเป็นโรคเบาหวานเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง 
 


ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฟรี


กรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ