Topic :   การดูแลเส้นประสาทในผู้เป็นเบาหวาน    VIEW: 2576
30 / MAY / 2562  


การดูแลเส้นประสาทในผู้เป็นเบาหวาน

     ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท ความผิดปกติของระบบประสาทในผู้ป่วยเบาหวาน แบ่งได้ตามกลุ่มอาการ 3 กลุ่ม ได้แก่ 
     
(1) เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม
     (2) ความผิดปกติของเส้นประสาทเส้นใดเส้นหนึ่ง
     (3) ระบบประสาทอัตโนมัติเสื่อม

(1)  เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม เป็นความผิดปกติทางระบบประสาทที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยมักจะมีอาการดังนี้
       -  อาการชา ผู้ป่วยมักสูญเสียประสาทรับความรู้สึก เริ่มจากบริเวณปลายนิ้วเท้า มักมีอาการทั้งสองเท้าและลุกลามขึ้นไปเรื่อยๆ ความรู้สึกสัมผัสอาจลดลงหรือไม่รู้สึกเลย รวมทั้งไม่รับรู้ความร้อนเย็น อาจมีอาการชาบริเวณมือสองข้างร่วมด้วย ผลของอาการชาที่เป็นที่เท้าทั้งสองข้าง ทำให้ไม่รู้สึกเจ็บเมื่อเกิดบาดแผล เกิดการบาดเจ็บที่เท้าได้ง่าย หากแผลที่เกิดขึ้นได้รับการดูแลรักษาล่าช้า อาจนำไปสู่การติดเชื้อลุกลามจนอาจต้องตัดขาในบางราย  
       -  อาการปวดเส้นประสาท อาจรู้สึกปวดแสบปวดร้อน ปวดเหมือนถูกไฟช็อต มักเป็นกับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงขาและเท้า อาการมักเป็นมากเวลานอน 

(2) ความผิดปกติของเส้นประสาทเส้นใดเส้นหนึ่ง
       - เส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อตา ทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อลูกตาบางมัดเสียไป กลอกตาไม่ได้ มองเห็นภาพซ้อน อาการมักเป็นชั่วคราว 
       - เส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อใบหน้า ทำให้ปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิท  

(3) ระบบประสาทอัตโนมัติเสื่อม  ทำให้เกิดความผิดปกติของเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกระเพาะอาหาร  ลำไส้  ระบบปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์  ระบบหัวใจและหลอดเลือด เกิดอาการต่างๆ อาทิ กลืนลำบาก ระบบการย่อยอาหารไม่ดี แน่นท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียหรือท้องผูกเรื้อรัง ปัสสาวะกระปริดกระปรอย หย่อนสมรรถภาพทางเพศ หน้ามืดเวียนศีรษะเวลาเปลี่ยนท่าทางอย่างรวดเร็ว   

เคล็ดลับดูแลเส้นประสาท
     เส้นประสาทเริ่มอักเสบหรือไม่ สังเกตได้ดังนี้
     -    รู้สึกซ่าหรือเป็นเหน็บที่ปลายเท้า
     -    รู้สึกเหมือนเข็มแทงที่ปลายเท้า
     -    รู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่ปลายเท้า
     -    รู้สึกไวต่อความเจ็บปวด เช่น สัมผัสเบาก็รู้สึกเจ็บ
     -    เจ็บปลายเท้าโดยเฉพาะเวลากลางคืน
     -    ปลายมือปลายเท้าเย็นหรือร้อนผิดปกติ
     -    ปลายเท้าชาและไม่รู้สึกเมื่อสัมผัส หรือไม่รู้สึกถึงความร้อนเย็น
     -    ไม่รู้สึกเจ็บเมื่อมีแผลที่เท้า เมื่อมีแผลก็หายยาก
     -    กล้ามเนื้อที่ขาและเท้าอ่อนแรง
     -    รู้สึกไม่ค่อยมั่นคงและอ่อนแรงเวลายืนหรือเดิน
     -    รูปร่างของเท้าผิดปกติไปจากเดิม

 


ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฟรี


กรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ