Topic :   เหตุผลที่ผู้เป็นเบาหวานต้องงดเค็ม    VIEW: 2491
23 / FRB / 2561  


เหตุผลที่ผู้ป่วยเบาหวานต้องงดเค็ม
 

     ความจริงแล้ว ไม่เพียงแต่ผู้เป็นเบาหวานเท่านั้น คนปกติทั่วไปก็ควรกินเค็มน้อย เพราะหากกินเค็มมาก จะทำให้น้ำตกค้างในร่างกายมาก ส่งผลให้ความดันโลหิตสูง บวมน้ำทำให้หัวใจล้มเหลว 

     ควรทราบว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้ความดันโลหิตสูงมาจากปริมาณน้ำเลือดเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่หลอดเลือดแดงไม่หดตัวอย่างเหมาะสม และเมื่อหลอดเลือดหดตัวแล้วส่งผลกระทบต่อกระบวนการขนส่งสารอาหารของหลอดเลือดแดงไปยังเนื้อเยื่อต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ในขณะเดียวกัน การที่แรงดันจากการหดตัวของหลอดเลือดสูงขึ้น เป็นการง่ายที่จะทำให้หลอดเลือดเปราะแตก ทำให้เลือดออก

     ความดันโลหิตสูงนั้น ไม่เหมาะอย่างมากกับผู้ที่เป็นเบาหวาน และข้อจำกัดในการบริโภคเค็มเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาที่สำคัญยิ่ง ดังนั้น ควรงด/ลดเค็ม และพยายามสร้างความเคยชินกับการบริโภคอาหารปลอดเค็ม


ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฟรี


กรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ